Kurumlarda Kolaylaştırıcılığın Faydaları

Kurumlarda Kolaylaştırıcılığın Faydaları

Kolaylaştırıcılık bir liderlik yolu. Kolaylaştırıcılar, bir lider olarak ilham vermek, yönlendirmek ve katılımı sağlamak için özel bir role sahiptir. Katılımın artması, ağın içerisinde olan insanların yaratıcılıklarını, sahipliklerini ve verimli çalışmalarını beraberinde getirir. Bu yüzden, kolaylaştırıcılık topluluklar, organizasyonlar ve hatta aileler için yani birlikte karar alan, hareket eden ve yan yana duran her bir grubun devamlılığı ve başarısı için önemli bir konumdadırlar.

Bu yazıda daha çok organizasyonlarda kolaylaştırıcılıktan bahsedeceğim. Organizasyon hayatının temel varlığının sebebi insanların tek başlarına yapamayacakları işleri bitirmeleri gerekliliğidir. Yine de bu, her bir grubun etkili ve verimli çalıştığı anlamına gelmez. Herhangi bir işi takım olarak tamamlamayı denemiş her bir kişi, takımda ne kadar yetenekli, zeki insanlar olsa da sürecin bazı koşullarda tıkandığına şahitlik etmiştir. Takımdakiler tek başına kaldığında, eğitimsiz ya da yöntemsiz kaldıklarında çıkmaz kaçınılmazdır.

Süreçlerin tıkandığına ya da tıkanacağına dair bir kaç gösterge sıralayalım;

 • Üyelerin zayıf dahiliyeti
 • Çok az toplantı yapmak
 • Çok fazla toplantı yapmak
 • Çözüme varmayan uzun tartışmalar
 • Net grup amaçlarının olmaması
 • Amaçlara dair anlaşmanın olmaması
 • Grup amaçlarında ya da odağında bir değişim yaşanması
 • Kaynaksızlık
 • Baskın grup üyeleri
 • Çözülmemiş anlaşmazlıklar
 • Çatışmalar
 • Lider eksikliği ya da yeterli yetkinliğe sahip olmayan lider
 • Birbirlerine müdahale eden üyeler
 • Uzun süredir birlikte hareket etmenin önünde duran sebepler
 • Sorunların hızlı ve etkin çözülmemesi
 • Üyelerin desteği alınmadan belirlenen kararlar
 • Kararların ve adımların yazılı hale getirilmemiş olması(üyelerin unutması, sadece toplantılarda anılması)
 • Üyeler arası iletişimde kopukluklar
 • Farklı karakter ve iş yapma şekline sahip üyeler arasında ortak bir zemin oluşturulmamış olması

Listeyi uzatmak mümkün. Çünkü bir grup karışık ve zor bir yapıya sahiptir, çünkü insanlardan ve onların ihtiyaç ve sorunlarından oluşmaktadır. Etkili bir şekilde devamlılık için sağlıklı yöntemleri kullanabilen yetkin liderliğe ihtiyaç vardır. Burada işaret etmek istediğim liderlik klasik anlamda ortak bir yüz olan otorite sahibi bir figür değil, farklı alanlarda üyeler arasında kendi yetkinlikleri çerçevesinde kullanılacak yetki ve sorumlulukların yatay bir zeminde dağılması ve bunun üzerinden geliştirilecek liderlik vasıflarıdır.

Kolaylaştırıcıları, organizasyonlar birçok farklı yolla kullanmayı seçebilir. Kimi gruplardan kolaylaştırıcılar ana işleri olarak süreci kolaylaştırırlar, kimi gruplarda takım liderleri ve yöneticiler kendi iş yükleri olan süreç yönetiminde hafiflik için dışardan kolaylaştırıcılar bulundurabilirler. Bazı durumlarda bazı özel toplantı ya da takım çalışmaları için kolaylaştırıcılar sürece dahil olup danışmanlık verebilirler. Kimileri ise bunların hepsini farklı ihtiyaç ve duruma göre kullanıyorlar.

Bugün dünyaya baktığımızda kolaylaştırıcılık yetkinlikleri, standart bir şirkette insan kaynakları ya da kurumsal iletişim departmanındaki insanların uzmanlaşmalarını beklenmek mümkün. Bu departmanlardaki insanların hali hazırda yeterince strateji ve aksiyon iş yüklerinin olması, özellikle denge isteyen hassas durumlarda organizasyonun dışından birinin süreci daha net görerek yönetebilmesi gibi avantajlarla kolaylaştırıcılar dışarıdan sürece dahil edilmektedir.

Bunun yanında, takım içi dinamiklerin büyütmeden yönetilmesi, katılımla birlikte çalışma düzeninde yaratıcılık, motivasyon ve yeniliğin arttırılması adına kullanılabilecek kolaylaştırıcılık yetkinlikleri için de kurumlarda yönetici ve liderlerin bu alana ilgi duyması da şaşırtıcı bir sonuç değildir.

Kolaylaştırıcılığın Faydaları

Kolaylaştırıcılık,  gruplarda çalışmanın zorluklarını yenmek adına etkili bir kültürün oluşmasında önemli bir araçtır. Birçok organizasyon insanlar bir arada çalışmaz ya da üretmezse etkili bir şekilde işlerini yürütemez. Kolaylaştırıcılık yetkinlikleri ise her bir seviye için kritik bir rol oynayabilir. Bir çok temel kolaylaştırıcılık yetkinliği, örneğin, soru sorabilmek, dinlemek, başka sözcüklerle açıklamak, netleştirme, özetleme gibi, her seviyede olan iletişim için kıymetli yetkinliklerdir, ayrıca bunları geliştirebilmiş üyeler arasında da daha etkili bire bir ilişkilerin gelişmesi, bağ kurulması ve üretimlerin etkin bir ritim kazanmasına da hizmet edecektir.

Bugünün organizasyonlarında üç temel iletişim konusu ana kaygı olarak varlığını sürdürüyor, iletişim, takım çalışması ve çatışma çözümü. Bunların her biri insanların nasıl çalıştıkları, birbirleri ile nasıl bağ geliştirdikleri ile ilişkilidir ve bunlar bir kolaylaştırıcının da odağında olan konulardır. Ve hatta iyi kolaylaştırıcılığın merkezinde de bu üç konu bulunmaktadır.

En yaygın ve önemli kolaylaştırıcılık faydaları;

 • Grup üyeleri karar alma konusunda ve alınan kararları desteklemek için daha motive olacaklardır
 • Grup olarak ortaya konan çaba çoğunlukla birey olarak ortaya konan çabadan daha iyi sonuçlar verir
 • En fazla katılım ve dahiliyetin sağlanması verimliliği arttırır
 • Yönetici ve liderler organizasyon başarısında daha çok bilgi ve tecrübe kaynağı olarak yer alabilirler
 • Her bir üye yararlı olma şansı yakalaması için bir zemin hazırlanır, böylece insanlar daha rahat katılım sağlarlar
 • Organizasyonlar daha esnek ve daha hızlı çözüm üretebilirler çünkü üyeler alınan kararlara daha bağlıdır
 • Kararlar işin yapıldığı yerde alınabilir olur
 • İnsanlar kararın uygulanmasında herkesin sorumlu olduğunu fark eder
 • Yenilik, sorun çözme ve uygulama yetkinlikleri için zemin ve bireyler hazırlanır
 • Üyeler, grubun ve organizasyonun iyiliği için düşünmek ve karar vermek için cesaretlendirilir
 • Farklı seslere yer açması ile alınan kararların kalitesi artar
 • Yapılandırıcı çatışma çözümü için bir forum sağlanabilir ve anlaşmazlıklar netleştirilir
 • Olumsuz etki yaratan, “sadece ne yapacağımı söyle”, “benim işim değil ki” gibi ifade ve tavırların azalmasına destek olur.

Kolaylaştırıcılık, yaratıcılık, dahiliyet ve bağlılığı sağlama niyeti ile iletişim ve rehberliği birleştiren bir şekildir. Kolaylaştırıcılık yetkinlikleri ve yöntemleri, grup ve toplulukları işlerini yapabilmeleri ve sorunların üzerinden gelebilmeleri için geliştirildi ve tasarlandı. Aynı zamanda kolaylaştırıcılık birebir iletişim için de oldukça değerli bir araç olarak farklı seviyeler arası tanışma, bağ kurma, birlikte hareket etme, çatışma çözme ve bütün resimle bağlantı kurma ve o resimde bireyin yerini görülmesini sağlar.

(yazıdaki görseller RoffreyPark ve AdvanceConcultingFacilitation web sitelerinden alınmıştır)

Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.