KURUMLARDA KOLAYLAŞTIRICILIK ve KOLAYLAŞTIRAN LİDERLİK

KURUMLARDA KOLAYLAŞTIRICILIK ve KOLAYLAŞTIRAN LİDERLİK

Bugünün iş dünyası koşullarında hem kurum içerisinde hem de kurum çevresinde olan biten etkileşim ve bu etkileşimin gücü göz önüne alındığında iç iletişim, grup dahiliyeti ve birlikte karar alma yetkinliği gibi konular gittikçe daha fazla önem kazanmakta. Üretimler karmaşıklaştıkça birlikte çalışabilme ve takım başarısı da bir o kadar öne çıkmakta. Dünyadaki değişim hızlandıkça kurumların yeni hiyerarşi inşa edecek ve eğitecek zamanı azalmakta. Bugün büyük ve değerli arz edilen yeniliklerin hepsi iyi takımlardan gelmekte ve kolaylaştırıcılık yetkinlikleri bu takımların kapasitelerini arttırmak için güçlü bir cevhere sahip.

Bu durumda kolaylaştırıcı kimdir? Kolaylaştırıcılar, bir gruba daha etkili çalışmalarına olanak sağlayan araç ve yöntemleri sunan liderdir. Bir kolaylaştırıcı grubun vizyon ve amacını ortaya koyan bir lider olmasa da -çünkü bu grubun liderinin de aktif yer aldığı bir yerdir- ortaya konan vizyonun gerçekleşmesi için gruba yoldaşlık eder.

Kolaylaştırıcılar, grubun sahip olduğu vizyona dair nötr bir yerde hareket ederler. Grubun ihtiyacı olan formülasyon, ölçüm ve amaçlarına ulaşmaları için kolaylaştırıcı grup süreçlerini kullanacak bir yapı sağlayarak bir liderlik formu içerisinde hizmet eder.

görsel www.directorsforum.com’dan alınmıştır.

Bu liderlik formunda, amaç insanları takip etmeleri için ikna etmek değildir. Kolaylaştırıcılar, belli bir noktadan sonra grupların onlardan bağımsız kendi sorumluluklarını alarak devam edebilmeleri için çabalar. Kolaylaştırıcılar, grubun kararlarını etkilemeye çalışma ya da alanında “uzman” görünmezler. Onlar grup içerisinde karar alma ve sorun çözme yetkinliklerinin inşa edilmesi için çalışır. Bu çerçevede, grup başarısını etkileme güçleri vardır ancak çalışılan işin içeriğini etkilemezler. Sürece dair rehberlik, grup yetkinliği ve yapılandırmaya dair sorumluluk ve kontrol alabilirler. Kolaylaştırıcılar da kontrolcü liderler gibi risk alabilirler ancak bu riskin alanı her zaman sürecinin içerisindedir.

Peki her tip lider kolaylaştırıcı olmalı mı? Buna yanıt verebilmek için bir çok durum senaryosu çizilebilir, sorunlu durumlar içerisinde liderler, insanların işlerinin içeriğinden bir adım dışarı çıkarak kolaylaştırmak için bakması, bir çok yarar sağlayabilir. Etkili liderler, ikna yoluyla ya da iş birliği yoluyla da kolaylaştırma yolu kadar yönlendirici olabilirler. Liderler, kimi durumlarda oldukça yüksek oranda iknacı bir üslupla ya da kolaylaştırıcı yaklaşımla da sorun çözebilirler, farklı koşullar içerisinde farklı ihtiyaçlar çerçevesinde her iki yaklaşımında faydalı olabileceği durumlar vardır.

Bu kadar hızlı değişen bir dünyada, kararların etki ve önemi, teknolojinin etkileri, rekabet göz önüne alındığında liderlerin sadece içeriden üretilen bilgi ile yetinmeleri mümkün değil, liderler dışarıdan gelecek bilgi ve bu bilgilerin etkilerine açık kalmak zorunda. Bu koşullar altında, bir liderin sadece o söyledi diye insanların onu takip etmelerini beklemek gerçek bir naiflik örneği de olabilir. Liderler, takipçilerinin (takım üyelerinin, çalışanların vb) katılımlarını ve işlerin yapılması için sorumluluk almalarını mümkün kılacak şeyleri aramalı ve devam etmeleri için alan açmalıdırlar. Bu değişkenlik içerisindeki devamlılığa dair kendi konfor alanlarını büyütmek için çabalamaları gerekir.

görsel www.entrepreneur.com’dan alınmıştır.

Kolaylaştırıcı rolünü alan liderler, vizyon geliştiren ve karar alan lider rollerine ara vererek daha çok takipçilerini dinleyen ve güçlendiren bir rolü çalışırlar. Kolaylaştıran liderler, takipçilerini vizyonu geliştirmek ve kararların alınması süreçlerine en az bunların yerine getirilmesi kadar dahil olmalarını sağlarlar. Ortak bir vizyon için daha güçlü, bağlı ve bir arada sağlam durabilen ve kendi içerisinde bir bütünlüğü sağlayan takımlar kurarlar. Bu yaklaşım çerçevesinde kolaylaştırıcılık, liderler için farklı bir renk olarak kendine yer açmaktadır.

Özetle, kolaylaştırıcılık, kurumlara ihtiyaçta buluşma, çalışan dahiliyeti, üretkenlik, takım liderliği, bilgilendirilerek karar alma, esneklik, yenilik gibi bir çok alanda yardım eder. Bu yaklaşım, yakın zaman aralığında kurumlar belli bir ölçüde yavaşlıyor görünseler de zorlukları birlikte aşmayı öğrenen çalışanlarla daha güçlü kararlar ve sağlam bir zemine oturmaları için destek olur.

Gelecekte, kurumlar kolaylaştırıcılığın bilgisayar kullanabilmek kadar temel bir yetkinlik olduğunu daha net göreceklerdir. Fikir, hizmet ya da ürün geliştirirkenki etkinliklerini arttırabilmek için, grup ve toplantıları yöneten takım liderleri için temel kolaylaştırıcılık eğitimlerini, tüm proje liderleri için temel ve ileri seviye kolaylaştırıcılık eğitimlerini, olağan işleri yanında önemli toplantı ve buluşmaları tasarlamak ve kolaylaştırmak için iyi eğitilmiş bir takım liderler grubunu, bir ya da bir kaç kurum büyüklüğünde ve karmaşık projeleri yöneten iyi kolaylaştırıcıları, kültürler arası anlayış ve iletişimi geliştirecek kolaylaştırıcı ve liderleri kullanacak ve dünyadan farklı yerlerindeki farklı kültürlere sahip insanları sanat temelli temel etkinlikler çerçevesinde iş birliği, güven ve etkinlik kazanacak ortamı yaratmak zorunda kalacaklar. Ve belki de kaldılar….


Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Dijital Baskı ve baskı etiketi teknolojileri geliştikçe firmaların büyük ebatlı etiket ihtiyaçlarına da dijital çözümler sunulmaya başlamıştır. Böylece, birbirinden canlı renklerin ve kusursuz çizgilerin hakimiyetindeki büyük ebatlı dijital baskı etkileri; kurumsal firmaların reklam kampanyalarındaki en iddialı unsurlarına dönüşmüştür.