Category Archive Genel-2

Kurumlarda Etkili Kolaylaştırıcılığın Amaçları

 • Etkili kolaylaştırıcılık takımın daha rahat çalışmasını için çabalar ve rahat çalışmak demek “mümkün olan en iyi” sonuçları elde etmek için çalışmaktır. O takımı bir araya getiren ve en başında belirlenen amaçlar illa ki vardır, kolaylaştırıcıya düşen sadece bu amaçlar ulaşılması için bir alt yapı kurulmasını sağlamak değil aynı zamanda grubu konular üzerinde konuşabileceği bir zemin hazırlamak ve başarılabilir ve ulaşılabilir hedefler belirleyebilmesini sağlamak için yönlendirmektir. Takım üyeleri, toplantılarda hangi koşullarda hangi hedeflere nasıl ilerlendiğini söyleyebilmeli, böylece üyelerin sürecin parçası olarak nasıl bir rol oynadıklarına dair ve nerede olduklarına dair aidiyetlerini inşa etmelerine fırsat verilmelidir.
 • Etkili kolaylaştırma, her bir üyenin dahil ve işe yarar hissetmesini sağlayacak olan süreçtir. Yöntemler ise doğru bir şekilde uygulanmasının yanında takım sürecine katkı sağlayacak somut sonuçları da beraberinde getirecek şekilde belirlenmelidir.
 • Etkili kolaylaştırmanın testlerinden birisi, buluşmadan/toplantıdan sonra ne olduğudur. Süreç sağlıklı işlediyse, üyelerin hepsinin desteklediği kararlarla adımlar tamamlanacak, tamamlanamayan yerlerde netlikle devredilecek ve iletişim kanalları takımlar ve üyeler arasında açık kalacaktır.
 • Kolaylaştırılan süreçlerde verimlilik oldukça önemli bir kriter, bu yüzden ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler koymak oldukça kritik. Önemli risklerden bir tanesi kolaylaştıran takımda çok güvenilen iyi bir kolaylaştırıcı olduğunda hedeflerin mümkün olanın üzerinde olacak şekilde belirlenmesi, sürecin tamamlanmaması ve sonuçların netleşmemesine sebebiyet verebilir.
 • Bazı durumlarda ise süreç gerçekten başarısız olabilir, kötü hazırlık, doğru yöntemlerin seçilmemesi, katılımcıların ortama yeteri kadar hazırlanmamaları, hali hazırda niyetin ortak zeminde buluşamaması vb. Daha bir çok sebep sayılabilir, ancak kolaylaştırıcı zamanla “başarısız” görünen işlerden dahi alan okumaya, çerçevelemeye ya da planlamaya dair farklı detaylar ile yetkinlik kazanmalı ve kendisi için de öğrenme deneyiminin sorumluluğunu almalıdır.
 • Bazı durumlarda başarısızlık sürecin doğal bir parçasıdır, takımın kendisi kolaylaştırıcıyı nasıl değerlendireceğine ondan nasıl hizmet alacağına dair netliğe sahip değildir. Çünkü, kolaylaştırıcının işi takımı karar aldırmak ya da işi tamamlamaya zorlamak değildir! Bu sorumluluk farklı katılımcı profili ile değişse de kolaylaştırıcının temel rolü bu değildir. En ideal olan ortam ise, kolaylaştırıcı, takım lideri ve takımın başarı ya da başarısızlığı herkese atfedilecek şekilde bir araya gelmesi ve değerlendirmenin bu bakış açısı üzerinden geliştirilmesidir.
 • Kolaylaştırıcılar, başarısız süreçlerde doğrudan kendilerini, tasarladıkları akışı suçlamamalıdır, değerlendirme yapılırken önemli olan zayıf geçen bir buluşmanın dinamiklerini ayrı adımlarla görebilmek, noktaları bağlayabilmek ve bütünde kendine düşen noktaları ayırt edebilmektir. Kolaylaştırıcının temeldeki sorumlulukları, takıma onların ihtiyacını karşılayacak kalitesi yöntem, süreç ve önerileri sunmak ve katılımcıların tecrübe, hayal gücü ve çabalarına güven duyarak takip etmektir. Takım, farklı bir yöntem seçerse kolaylaştırıcı burada destek veremeyebilir. Burada önemli olan, katılımcıların kendi amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda en sağlıklı karar için çabaladıklarını hatırlamak, ve karar alma dinamiklerine dair avantajlı ve dezavantajlı durumları gözlemlemek için bakmak ve paylaşmaktır. Kolaylaştırıcı için bir diğer tercih ise, bu takımla çalışmamak ya da sadece kendi yöntemlerini kullanmayı seçmesi koşulu ile devam etmektir.
 • Etkili kolaylaştıran süreç tasarımları, bir büyüme alanı tanımına sahiptir. Bu amaçlar çerçevesinde takımlara dair takdir kültürünün oluşması, takım inşası ya da birlikte hareket etme ve karar verebilme dinamiklerinin geliştirilmesi gibi konular genelde baskındır. Böylece takım, hedefleri çerçevesinde sonuç almak için çalışırken takım içinde güven ve bağların gelişimi için de çabalıyor olur.
görsel ebda.nu’dan alınmıştır
 • Son olarak, etkili kolaylaştırıcılıkta önemli dinamiklerinden bir diğeri, çeşitlilik. Katılımcılar arasında kültürel, kimliksel farklılıklar var ise bu takımın karar kalitesinin güçlenmesi adına kullanmak için mümkün olan zeminin hazırlanması hem hassas hem de risk içeren bir konudur. Bu farklılıklar güvenli bir şekilde işaret edilmeli ve takıma amaç ve hedef belirlerken, süreç içerisinde nasıl farklılıklar getireceğine ya da sonuç alma ve takip aşamasında nasıl dengeler bulunacağı konusunda program içerisinde bir alan yaratılabilir.  

Tags, , , , , ,

KOLAYLAŞTIRAN LİDERLERİN GELİŞTİRMELERİ GEREKEN TEMEL BECERİLER

Takımlarının mümkün olan en iyi sonuçlarla çalışabilmesi için uygun konum tanımları ve çerçevelerdeki netlik önemlidir. Kurumlar da kendi ihtiyaçları çerçevesinde kolaylaştıran lider rolü için bir iş tanımı hazırlamalıdır. Aşağıdaki öz beceriler kolaylaştıran lider rolü için iş tanımının içine alınmalıdır.

(görsel akademas.com’dan alınmıştır)

Kolaylaştırıcı

 • Farklı tipte ve içerikte buluşma ve toplantılarda üç ila beş yıllık kolaylaştırıcılık deneyimi
 • Takımın birlikte karar almaları ve işlerini bir arada yönetmeleri için gerekli süreçleri tasarlama ve uygulama becerisi
 • Etkili toplantıları tasarlama ve yönetme deneyimi
 • Planlama inzivaları, farklı gruplarla toplantılar ya da forumlar gibi daha büyük gruplarla buluşmaları yapılandırma becerisi
 • Sorun çözümü ve planlama toplantılarında tarafsız bir konumda kalabilme

Takım İnşacısı

 • Takım üyesi olarak deneyim
 • Takım gelişimi esnasında, takımın her aşamada performansını yüksek tutmak için etkileşim ve adımların sürecinin farkında olma, takip edebilme
 • Olumlu kişiler arası ilişkilerin inşasında ve korunmasında yapılandırılmış sohbetlerin öneminin farkında olma

Proje Yöneticisi

 • Karışık bir projenin takımında deneyim ve proje yönetiminde eğitimli olma
 • Proje yönetiminin süreçlerine dair bilgi sahibi ve takımı iş için güçlü çalışma yapıları sunabilme
 • Amaç, hedef, kırılma noktaları ve beklenen sonuçları yönetebilme
 • Zamanlama ve bütçe için gerekli sorumlu kollayıcılığı yapabilme

Bilinçli Geliştirme Uzmanı

 • Karmaşık süreç geliştirme süreçlerinde deneyimi sahibi
 • Etkili yönetim araçlarının bulunması, analizi ve sorun çözme kabiliyetinin farkında
 • Takım üyelerine süreç bileşenleri ve görevleriyle alakalı geliştirme stratejileri tanımlama, sorun çözme, veriyi toplama, analizleme ve isimlendirme ve süreci haritalama konularında yardımcı olabilme

Eğitmen

 • Eğitim etkinliklerinin tasarımı ve planlanması için temel adımlara aşinalık
 • Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme, eğitim oturumlarını planlama ve kısa yapısal oturumları yürütmek
 • İnsanların kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni yaklaşımlar deneyecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir öğrenme deneyimi hazırlama becerisi

Ağ İnşacısı

 • Kaynakları belirleme, araştırma ve bilgiyi kişiler arası taşıma konularında yetenekli, etkili bir iletişimcilik
 • Bilginin çok yönlü dağılımını yaratmak için teknolojiyi de kullanma yetkinliği

Koordinatör

 • Kaynak ve irtibat ağlarının sağlanmasında deneyimli
 • Takımların sinerji yaratmak için ihtiyaçlarının farkında olma bilgiyi diğer gruplarla paylaşma

Koç

 • Performans geri bildirimlerini ve gelişim önerilerini zamanlı ve ihtiyaç duyulduğu detayda vermek için gerekli adımların farkında

Çatışma Yöneticisi/Moderatörü

 • Bireylere ve takımlara çözülmemiş sorunlar üzerinde çalışmak için, anlaşmazlıkların arabuluculuğu için kullanılacak adımların farkında
 • Takımın işlevlerini yerine getiremediği noktaları teşhis edebilme, takımın etkinliği için yapılandırılmış etkileşimleri hazırlayabilme
(Görsel, isertifika.com’dan alınmıştır)

Bu roller arasında en önemlisi kolaylaştırıcılıktır. Sebebi sadece bu yönetim tarzının kalbinde olan değerleri sunması kadar kolaylaştıran liderler sürekli olarak rehber prensipleri ve temel kolaylaştırıcılık araçlarını uygulama halindedir. Bir kişi de olsa bir grupla da ilgileniyor da olsalar aktif olarak dinleme yapan, soru soran, yorumlama yapan, etkili iletişimden emin olmak adına özetleme yapan bu liderler sohbet ve etkileşimleri yapılandırırlar.

Bu tür bir konum için kimlerin gerçekten uygun olup olmadığına/olmayacağına karar vermek gerçekten önemli bir karar olacaktır. Kimileri kolaylaştırıcılık rolünde  çok doğal ve hızlı öğrenebilirken kimileri uzun süre temel yetkinliklerde zorlanabilir. Bu yüzden, işi şansa bırakmamak için bazı netleştirilmiş eğitimler yapmak/ eğitim destekleri almak, kurum içerisinde bazı toplantıların kolaylaştırıcılığını adaylarla paylaşarak deneyim kazanmalarını sağlamak destekleyici olacaktır. Ancak bir çok karmaşık yapılanma ihtiyaç için üç ile beş yıllık farklı alanlarda kolaylaştırıcılık deneyimi küçük desteklerle büyük bir yükün altından kalkabilecektir. Kolaylaştıran lider olmak isteyen herkes önce kolaylaştırıcılık yetkinlikleri kazanmalıdır.

KURUMLARDA KOLAYLAŞTIRICILIK ve KOLAYLAŞTIRAN LİDERLİK

Bugünün iş dünyası koşullarında hem kurum içerisinde hem de kurum çevresinde olan biten etkileşim ve bu etkileşimin gücü göz önüne alındığında iç iletişim, grup dahiliyeti ve birlikte karar alma yetkinliği gibi konular gittikçe daha fazla önem kazanmakta. Üretimler karmaşıklaştıkça birlikte çalışabilme ve takım başarısı da bir o kadar öne çıkmakta. Dünyadaki değişim hızlandıkça kurumların yeni hiyerarşi inşa edecek ve eğitecek zamanı azalmakta. Bugün büyük ve değerli arz edilen yeniliklerin hepsi iyi takımlardan gelmekte ve kolaylaştırıcılık yetkinlikleri bu takımların kapasitelerini arttırmak için güçlü bir cevhere sahip.

Bu durumda kolaylaştırıcı kimdir? Kolaylaştırıcılar, bir gruba daha etkili çalışmalarına olanak sağlayan araç ve yöntemleri sunan liderdir. Bir kolaylaştırıcı grubun vizyon ve amacını ortaya koyan bir lider olmasa da -çünkü bu grubun liderinin de aktif yer aldığı bir yerdir- ortaya konan vizyonun gerçekleşmesi için gruba yoldaşlık eder.

Kolaylaştırıcılar, grubun sahip olduğu vizyona dair nötr bir yerde hareket ederler. Grubun ihtiyacı olan formülasyon, ölçüm ve amaçlarına ulaşmaları için kolaylaştırıcı grup süreçlerini kullanacak bir yapı sağlayarak bir liderlik formu içerisinde hizmet eder.

görsel www.directorsforum.com’dan alınmıştır.

Bu liderlik formunda, amaç insanları takip etmeleri için ikna etmek değildir. Kolaylaştırıcılar, belli bir noktadan sonra grupların onlardan bağımsız kendi sorumluluklarını alarak devam edebilmeleri için çabalar. Kolaylaştırıcılar, grubun kararlarını etkilemeye çalışma ya da alanında “uzman” görünmezler. Onlar grup içerisinde karar alma ve sorun çözme yetkinliklerinin inşa edilmesi için çalışır. Bu çerçevede, grup başarısını etkileme güçleri vardır ancak çalışılan işin içeriğini etkilemezler. Sürece dair rehberlik, grup yetkinliği ve yapılandırmaya dair sorumluluk ve kontrol alabilirler. Kolaylaştırıcılar da kontrolcü liderler gibi risk alabilirler ancak bu riskin alanı her zaman sürecinin içerisindedir.

Peki her tip lider kolaylaştırıcı olmalı mı? Buna yanıt verebilmek için bir çok durum senaryosu çizilebilir, sorunlu durumlar içerisinde liderler, insanların işlerinin içeriğinden bir adım dışarı çıkarak kolaylaştırmak için bakması, bir çok yarar sağlayabilir. Etkili liderler, ikna yoluyla ya da iş birliği yoluyla da kolaylaştırma yolu kadar yönlendirici olabilirler. Liderler, kimi durumlarda oldukça yüksek oranda iknacı bir üslupla ya da kolaylaştırıcı yaklaşımla da sorun çözebilirler, farklı koşullar içerisinde farklı ihtiyaçlar çerçevesinde her iki yaklaşımında faydalı olabileceği durumlar vardır.

Bu kadar hızlı değişen bir dünyada, kararların etki ve önemi, teknolojinin etkileri, rekabet göz önüne alındığında liderlerin sadece içeriden üretilen bilgi ile yetinmeleri mümkün değil, liderler dışarıdan gelecek bilgi ve bu bilgilerin etkilerine açık kalmak zorunda. Bu koşullar altında, bir liderin sadece o söyledi diye insanların onu takip etmelerini beklemek gerçek bir naiflik örneği de olabilir. Liderler, takipçilerinin (takım üyelerinin, çalışanların vb) katılımlarını ve işlerin yapılması için sorumluluk almalarını mümkün kılacak şeyleri aramalı ve devam etmeleri için alan açmalıdırlar. Bu değişkenlik içerisindeki devamlılığa dair kendi konfor alanlarını büyütmek için çabalamaları gerekir.

görsel www.entrepreneur.com’dan alınmıştır.

Kolaylaştırıcı rolünü alan liderler, vizyon geliştiren ve karar alan lider rollerine ara vererek daha çok takipçilerini dinleyen ve güçlendiren bir rolü çalışırlar. Kolaylaştıran liderler, takipçilerini vizyonu geliştirmek ve kararların alınması süreçlerine en az bunların yerine getirilmesi kadar dahil olmalarını sağlarlar. Ortak bir vizyon için daha güçlü, bağlı ve bir arada sağlam durabilen ve kendi içerisinde bir bütünlüğü sağlayan takımlar kurarlar. Bu yaklaşım çerçevesinde kolaylaştırıcılık, liderler için farklı bir renk olarak kendine yer açmaktadır.

Özetle, kolaylaştırıcılık, kurumlara ihtiyaçta buluşma, çalışan dahiliyeti, üretkenlik, takım liderliği, bilgilendirilerek karar alma, esneklik, yenilik gibi bir çok alanda yardım eder. Bu yaklaşım, yakın zaman aralığında kurumlar belli bir ölçüde yavaşlıyor görünseler de zorlukları birlikte aşmayı öğrenen çalışanlarla daha güçlü kararlar ve sağlam bir zemine oturmaları için destek olur.

Gelecekte, kurumlar kolaylaştırıcılığın bilgisayar kullanabilmek kadar temel bir yetkinlik olduğunu daha net göreceklerdir. Fikir, hizmet ya da ürün geliştirirkenki etkinliklerini arttırabilmek için, grup ve toplantıları yöneten takım liderleri için temel kolaylaştırıcılık eğitimlerini, tüm proje liderleri için temel ve ileri seviye kolaylaştırıcılık eğitimlerini, olağan işleri yanında önemli toplantı ve buluşmaları tasarlamak ve kolaylaştırmak için iyi eğitilmiş bir takım liderler grubunu, bir ya da bir kaç kurum büyüklüğünde ve karmaşık projeleri yöneten iyi kolaylaştırıcıları, kültürler arası anlayış ve iletişimi geliştirecek kolaylaştırıcı ve liderleri kullanacak ve dünyadan farklı yerlerindeki farklı kültürlere sahip insanları sanat temelli temel etkinlikler çerçevesinde iş birliği, güven ve etkinlik kazanacak ortamı yaratmak zorunda kalacaklar. Ve belki de kaldılar….


Tags, , , , , , ,

Kurumlarda Kolaylaştırıcılığın Faydaları

Kolaylaştırıcılık bir liderlik yolu. Kolaylaştırıcılar, bir lider olarak ilham vermek, yönlendirmek ve katılımı sağlamak için özel bir role sahiptir. Katılımın artması, ağın içerisinde olan insanların yaratıcılıklarını, sahipliklerini ve verimli çalışmalarını beraberinde getirir. Bu yüzden, kolaylaştırıcılık topluluklar, organizasyonlar ve hatta aileler için yani birlikte karar alan, hareket eden ve yan yana duran her bir grubun devamlılığı ve başarısı için önemli bir konumdadırlar.

Bu yazıda daha çok organizasyonlarda kolaylaştırıcılıktan bahsedeceğim. Organizasyon hayatının temel varlığının sebebi insanların tek başlarına yapamayacakları işleri bitirmeleri gerekliliğidir. Yine de bu, her bir grubun etkili ve verimli çalıştığı anlamına gelmez. Herhangi bir işi takım olarak tamamlamayı denemiş her bir kişi, takımda ne kadar yetenekli, zeki insanlar olsa da sürecin bazı koşullarda tıkandığına şahitlik etmiştir. Takımdakiler tek başına kaldığında, eğitimsiz ya da yöntemsiz kaldıklarında çıkmaz kaçınılmazdır.

Süreçlerin tıkandığına ya da tıkanacağına dair bir kaç gösterge sıralayalım;

 • Üyelerin zayıf dahiliyeti
 • Çok az toplantı yapmak
 • Çok fazla toplantı yapmak
 • Çözüme varmayan uzun tartışmalar
 • Net grup amaçlarının olmaması
 • Amaçlara dair anlaşmanın olmaması
 • Grup amaçlarında ya da odağında bir değişim yaşanması
 • Kaynaksızlık
 • Baskın grup üyeleri
 • Çözülmemiş anlaşmazlıklar
 • Çatışmalar
 • Lider eksikliği ya da yeterli yetkinliğe sahip olmayan lider
 • Birbirlerine müdahale eden üyeler
 • Uzun süredir birlikte hareket etmenin önünde duran sebepler
 • Sorunların hızlı ve etkin çözülmemesi
 • Üyelerin desteği alınmadan belirlenen kararlar
 • Kararların ve adımların yazılı hale getirilmemiş olması(üyelerin unutması, sadece toplantılarda anılması)
 • Üyeler arası iletişimde kopukluklar
 • Farklı karakter ve iş yapma şekline sahip üyeler arasında ortak bir zemin oluşturulmamış olması

Listeyi uzatmak mümkün. Çünkü bir grup karışık ve zor bir yapıya sahiptir, çünkü insanlardan ve onların ihtiyaç ve sorunlarından oluşmaktadır. Etkili bir şekilde devamlılık için sağlıklı yöntemleri kullanabilen yetkin liderliğe ihtiyaç vardır. Burada işaret etmek istediğim liderlik klasik anlamda ortak bir yüz olan otorite sahibi bir figür değil, farklı alanlarda üyeler arasında kendi yetkinlikleri çerçevesinde kullanılacak yetki ve sorumlulukların yatay bir zeminde dağılması ve bunun üzerinden geliştirilecek liderlik vasıflarıdır.

Kolaylaştırıcıları, organizasyonlar birçok farklı yolla kullanmayı seçebilir. Kimi gruplardan kolaylaştırıcılar ana işleri olarak süreci kolaylaştırırlar, kimi gruplarda takım liderleri ve yöneticiler kendi iş yükleri olan süreç yönetiminde hafiflik için dışardan kolaylaştırıcılar bulundurabilirler. Bazı durumlarda bazı özel toplantı ya da takım çalışmaları için kolaylaştırıcılar sürece dahil olup danışmanlık verebilirler. Kimileri ise bunların hepsini farklı ihtiyaç ve duruma göre kullanıyorlar.

Bugün dünyaya baktığımızda kolaylaştırıcılık yetkinlikleri, standart bir şirkette insan kaynakları ya da kurumsal iletişim departmanındaki insanların uzmanlaşmalarını beklenmek mümkün. Bu departmanlardaki insanların hali hazırda yeterince strateji ve aksiyon iş yüklerinin olması, özellikle denge isteyen hassas durumlarda organizasyonun dışından birinin süreci daha net görerek yönetebilmesi gibi avantajlarla kolaylaştırıcılar dışarıdan sürece dahil edilmektedir.

Bunun yanında, takım içi dinamiklerin büyütmeden yönetilmesi, katılımla birlikte çalışma düzeninde yaratıcılık, motivasyon ve yeniliğin arttırılması adına kullanılabilecek kolaylaştırıcılık yetkinlikleri için de kurumlarda yönetici ve liderlerin bu alana ilgi duyması da şaşırtıcı bir sonuç değildir.

Kolaylaştırıcılığın Faydaları

Kolaylaştırıcılık,  gruplarda çalışmanın zorluklarını yenmek adına etkili bir kültürün oluşmasında önemli bir araçtır. Birçok organizasyon insanlar bir arada çalışmaz ya da üretmezse etkili bir şekilde işlerini yürütemez. Kolaylaştırıcılık yetkinlikleri ise her bir seviye için kritik bir rol oynayabilir. Bir çok temel kolaylaştırıcılık yetkinliği, örneğin, soru sorabilmek, dinlemek, başka sözcüklerle açıklamak, netleştirme, özetleme gibi, her seviyede olan iletişim için kıymetli yetkinliklerdir, ayrıca bunları geliştirebilmiş üyeler arasında da daha etkili bire bir ilişkilerin gelişmesi, bağ kurulması ve üretimlerin etkin bir ritim kazanmasına da hizmet edecektir.

Bugünün organizasyonlarında üç temel iletişim konusu ana kaygı olarak varlığını sürdürüyor, iletişim, takım çalışması ve çatışma çözümü. Bunların her biri insanların nasıl çalıştıkları, birbirleri ile nasıl bağ geliştirdikleri ile ilişkilidir ve bunlar bir kolaylaştırıcının da odağında olan konulardır. Ve hatta iyi kolaylaştırıcılığın merkezinde de bu üç konu bulunmaktadır.

En yaygın ve önemli kolaylaştırıcılık faydaları;

 • Grup üyeleri karar alma konusunda ve alınan kararları desteklemek için daha motive olacaklardır
 • Grup olarak ortaya konan çaba çoğunlukla birey olarak ortaya konan çabadan daha iyi sonuçlar verir
 • En fazla katılım ve dahiliyetin sağlanması verimliliği arttırır
 • Yönetici ve liderler organizasyon başarısında daha çok bilgi ve tecrübe kaynağı olarak yer alabilirler
 • Her bir üye yararlı olma şansı yakalaması için bir zemin hazırlanır, böylece insanlar daha rahat katılım sağlarlar
 • Organizasyonlar daha esnek ve daha hızlı çözüm üretebilirler çünkü üyeler alınan kararlara daha bağlıdır
 • Kararlar işin yapıldığı yerde alınabilir olur
 • İnsanlar kararın uygulanmasında herkesin sorumlu olduğunu fark eder
 • Yenilik, sorun çözme ve uygulama yetkinlikleri için zemin ve bireyler hazırlanır
 • Üyeler, grubun ve organizasyonun iyiliği için düşünmek ve karar vermek için cesaretlendirilir
 • Farklı seslere yer açması ile alınan kararların kalitesi artar
 • Yapılandırıcı çatışma çözümü için bir forum sağlanabilir ve anlaşmazlıklar netleştirilir
 • Olumsuz etki yaratan, “sadece ne yapacağımı söyle”, “benim işim değil ki” gibi ifade ve tavırların azalmasına destek olur.

Kolaylaştırıcılık, yaratıcılık, dahiliyet ve bağlılığı sağlama niyeti ile iletişim ve rehberliği birleştiren bir şekildir. Kolaylaştırıcılık yetkinlikleri ve yöntemleri, grup ve toplulukları işlerini yapabilmeleri ve sorunların üzerinden gelebilmeleri için geliştirildi ve tasarlandı. Aynı zamanda kolaylaştırıcılık birebir iletişim için de oldukça değerli bir araç olarak farklı seviyeler arası tanışma, bağ kurma, birlikte hareket etme, çatışma çözme ve bütün resimle bağlantı kurma ve o resimde bireyin yerini görülmesini sağlar.

(yazıdaki görseller RoffreyPark ve AdvanceConcultingFacilitation web sitelerinden alınmıştır)

Tags, , , , , ,